Кошница

Твоята кошница е празна

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Преглед

Уебсайтът www.ingiliz.bg (наричан по-долу „Уеб сайтът“) е собственост на INGILIZ GROUP LLC (наричан по-долу „Собственик“). Настоящите Условия за използване и продажба на уебсайта (наричани по-долу „Условията“) се публикуват и са достъпни на уебсайта.

Тези Условия уреждат достъпа, използването, предлагането и продажбата на стоки на www.ingiliz.bg (наричан по-нататък „Уебсайтът“), собственост на INGILIZ GROUP LLC. Продуктите, които могат да бъдат закупени на този Уебсайт, се предлагат за продажба от Собственика.

С достъп до Уебсайта и по-нататъшното му използване Клиентът на Уебсайта (наричан по-долу „Клиент“) декларира, че е запознат с тези Условия и се съгласява

Клиентът е наясно, че чрез достъп и последващо използване на Уебсайта, той трябва да спазва разпоредбите на тези Условия, както и всички разпоредби на приложимите местни и международни закони. В случай на несъгласие с Условията,

Клиентът е длъжен незабавно да прекрати използването на уебсайта. Собственикът не носи отговорност, ако Клиентът не е запознат с настоящите Условия.

Клиентът е длъжен да използва уебсайта за целите, разрешени от закона, без да се засягат правата на Собственика и/или трети лица.

Неразделна част от тези Условия са Политиката за поверителност и Политиката за управление на бисквитките, и двете са достъпни на уебсайта.

2. Търговска политика

2.1. На този Уебсайт Собственикът предлага на Клиента(ите) възможността да закупи Продуктите, описани на Уебсайта по търговска марка, вид и материал (наричани по-долу „Продуктите“) на фиксирана цена, посочена на Уебсайта към момента на завършване и потвърждение на Поръчката към Собственика. Характеристиките на Продуктите, както и техните цени, публикувани на Сайта, могат да бъдат променяни едностранно от Собственика. Собственикът не носи отговорност за разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики на екрана на устройството, използвано от Клиента при закупуване на Продукта.

2.2. Клиент може да бъде само пълнолетно лице в съответствие със законите на страната, чийто гражданин е и което закупува един или повече Продукти на уебсайта, действайки извън рамките на своите търговски или професионални способности.

3. Съдържание на уебсайта

3.1. Уебсайтът съдържа информация за продуктите, предлагани за продажба от Собственика, както и защитени обекти в рамките на приложимото законодателство за интелектуална собственост, включително, но не само, произведения на изобразителното изкуство и дизайн. Продуктите, публикувани на този уебсайт, се предлагат за продажба в съответствие с процедурите, описани в настоящите Условия.

3.2. Информацията в този уебсайт е ориентировъчна, с изключение на информация за основните характеристики на Продуктите. Цената може да бъде променяна с оглед търговската политика на Собственика. Клиентът може да поиска точна и актуална информация, като се свърже със Собственика на info@ingiliz.com

3.3. Въпреки че Собственикът полага всички усилия да предостави вярна и точна информация, той не гарантира и не поема отговорност за точността, пълнотата или надеждността на информацията, публикувана на този уебсайт, в нейната цялост или по отношение на отделни части. В случай, че непълна или неточна информация на уебсайта причини вреди на Клиента и/или на трети лица, Собственикът не носи отговорност пред Клиента и/или посоченото трето лице.

3.4. Собственикът си запазва правото да променя и допълва публикуваната информация изцяло или отчасти по всяко време, включително, но не само информацията, свързана с продуктите за продажба на уебсайта, техния вид, цена и характеристики.

4. Използване и управление на бисквитки

4.1. Използването и управлението на бисквитки на уебсайта е предмет на отделна Политика за управление на бисквитки

5. Поръчка и договор за закупуване на продукти и услуги

5.1. Клиентът може да направи поръчка през Уебсайта, като добави желания продукт(и) в количката си за пазаруване, следвайки стъпките, посочени в Уебсайта. Поръчката е електронен документ, представляващ комуникационна форма между Собственика и Клиента, чрез която Клиентът заявява намерението си да закупи определен/и Продукт/и.

5.2. Добавянето на продукт към количката за пазаруване без завършване на поръчката не регистрира такава поръчка ИЛИ по някакъв начин автоматично запазва този продукт. Клиентът е длъжен да предостави точна и пълна информация на Собственика във връзка с поръчката към датата на нейното подаване.

5.3. Клиентът носи отговорност за точността и пълнотата на данните, предоставени на Собственика във връзка с Поръчка към датата на нейното подаване. Клиентът предоставя изричното си съгласие Собственикът да предостави тези данни на своите подизпълнители, включително, но не само, куриерската фирма, доставяща Поръчката, за целите на нейното изпълнение.

5.4. Собственикът изпраща електронно уведомление до Клиента, потвърждаващо получаването на посочената Поръчка.

5.5. Договорът за покупко-продажба между Собственика и Клиента се сключва в момента на получаване на e-mail уведомление по т. 5.4. от настоящите Условия.

5.6. Собственикът има право да откаже да изпълни (т.е. да анулира) направената от Клиента Поръчка в следните случаи:

5.6.1. неприемане на кредитна/дебитна карта на Клиента, използвана за онлайн платежната транзакция;

5.6.2. информацията, предоставена от Клиента на Собственика е непълна и/или невярна;

5.6.3. Собственикът е направил неуспешен опит да достави Продукта(ите), поръчан(и) от Клиента;

5.6.4. ако поръчаният от Клиента Продукт не е наличен, освен в случаите, предвидени в т. 5.8. от настоящите Условия. Всички Продукти, публикувани на Уебсайта, се продават и доставят до изчерпване на количествата, освен в случаите, предвидени в т. 5.8 от настоящите Условия, дори и това да не е изрично посочено в Уебсайта.

5.7. Собственикът трябва да уведоми Клиента за анулирането на поръчката, като използва информацията за контакт, предоставена от Клиента към датата на подаване на Поръчката. Анулирането на поръчката не носи никаква отговорност за Собственика и Клиента и никоя от страните няма право да търси обезщетение за това анулиране.

5.8. Клиентът може да поръча и Продукт, който не е наличен към датата на поръчката му и за който изрично е посочено, че може да бъде предварително поръчан от Клиента, както и очакваното време за доставка до Клиента, при условие че Клиентът има успешно плати цената на продукта(ите).

6. Плащане

6.1. Клиентът трябва да заплати продажната цена на продукта, който желае да закупи, както е посочено на уебсайта. Цените на продуктите, публикувани на уебсайта, са окончателни и включват ДДС в ЕС, данъци и такси съгласно приложимото законодателство на ЕС, откъдето INGILIZ GROUP LLC работи. Той също така включва транспортни и други разходи за доставка на Продуктите.

6.2. Цената и начина на плащане са посочени във всяка Поръчка. Цената може да бъде платена чрез онлайн плащане с дебитна или кредитна карта, както и с PayPal баланс. INGILIZ не носи отговорност за никакви разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка във връзка със самата транзакция. Разходите, свързани с такива плащания, са единствено за сметка на Клиента.

6.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за обработка на съответното плащане в съответствие с приложимото законодателство.

6.4. Собственикът издава на Клиента документ, потвърждаващ плащането на поръчката и доставката на закупен/и Продукт/и.

7. Потребителски акаунт

7.1. Всеки потребител на уебсайта има право да създаде свой собствен потребителски акаунт. Потребителският акаунт е раздел от Уебсайта, който съдържа имена, имейл адрес и парола, които позволяват на Клиента да направи Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от неговите действия на Уебсайта (Поръчки, Любими продукти , проследяване на поръчки и др.).

7.2. Клиентът не може да прави поръчки на продукти през уебсайта, без първо да създаде потребителски акаунт.

8. Доставка

8.1. Поръчаните и заплатени продукти се доставят от куриерска фирма на посочен от Купувача адрес.

8.2. Сроковете за доставка на Продуктите са публикувани на Уебсайта и могат да варират в зависимост от дестинацията за доставка. За всяка успешно заплатена конкретна Поръчка важи срокът за доставка на адреса, посочен от Клиента в т. 8.1, считано от датата на т. 5.4.7.3. Срокове за доставка по т. 8.2. не важат за Поръчки на предварително поръчани Продукти по т. 5.6, където условията за доставка са изрично описани.

9. Оттегляне от договора. /връщания/

9.1. Клиентът може да реши да се откаже от договор за покупка в рамките на 14 дни от датата на доставка на съответния Продукт.

9.2. Ако Клиентът упражни правото си по 9.1. по отношение на закупен и доставен Продукт, последният трябва да бъде в същото състояние както в момента на доставката (включително съответната му опаковка). Клиентът трябва да се свърже със Собственика (чрез имейл или чрез своя потребителски акаунт) и да поиска връщане, като посочи номера на поръчката, както и причината за това. Ако това бъде направено в рамките на 14 дни след получаване на продукта, те ще получат имейл за потвърждение на връщането, съдържащ етикет за връщане, организиран от Собственика. Собственикът трябва да възстанови сумата обратно на Клиента, като използва първоначалния си метод на плащане в рамките на 15 работни дни след получаване на Продукта обратно. Разходите за връщане на продукта(ите) се поемат от клиента и са фиксирани:

Европа (вкл. Обединеното кралство, Норвегия, Швейцария): €20,00

САЩ: $30,00

UK: £20,00

Това ще бъде приспаднато от възстановяването дължима сума обратно на клиента.

9.3. Ако доставения Продукт не притежава характеристиките, посочени на Уебсайта; или не е годен за употреба; или не притежава качеството, което Клиентът обикновено може да очаква от съответната продуктова категория, Клиентът има право на рекламация.

9.4. С рекламацията, описана в т. 9.3, Клиентът може да върне поименния Продукт и да избере от следните опции за сметка на Собствениците:

9.4.1. замяна на Продукта с друг, който притежава желаните характеристики, описание и/или свойства (ако такъв е наличен към момента на рекламацията);

9.4.2. коригиране на дефекти и/или несъответствия;

9.4.3. намаление на цената на Продукта;

9.4.4. връщане на цената, платена за Продукта;

10. Поверителност и защита на личните данни

10.1. Собственикът е Администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

10.2. Собственикът обработва Лични данни в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за поверителност и защита на личните данни.

10.3. Информация относно защитата на личните данни се съдържа в политиката за поверителност и защита на личните данни на собственика. Чрез достъпа до Уебсайта и използването му по-нататък, Клиентът потвърждава, че се е запознал и е съгласен с Политиката за поверителност на Собственика. Произтичайки от това, Клиентът предоставя на Собственика правото да обработва личните му данни за целите на достъпа и използването на уебсайта.

11. Авторско право и интелектуална собственост

11.1 Цялото съдържание, публикувано на Уебсайта, включително, но не само всички регистрирани търговски марки, произведения на изобразителното изкуство и дизайн, включително индустриални дизайни и други законови обекти, публикувани на Уебсайта, представлява интелектуална собственост на Собственика или на трета страна, която е предоставила правото на собственика да ги използва. Клиентът не може да възпроизвежда, модифицира, предава, лицензира, публикува изцяло или частично; или да ги използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Собственика или съответните трети страни. Клиентът няма право да копира или изтегля съдържанието на уебсайта, да използва уебсайта за опит за незаконен достъп до други компютърни системи или мрежи и/или да извършва други незаконни или неморални действия.

12. Препратки (хипервръзки)

12.1. Уебсайтът съдържа и/или може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове, собственост на трети страни. Собственикът не гарантира точността, пълнотата или достоверността на информацията, публикувана на външни сайтове. Достъпът и използването на всички други уебсайтове, свързани чрез хипервръзки към уебсайта, е на риск на Клиента.

13. Ограничаване на отговорността

13.1. С достъпа до Уебсайта Клиентът потвърждава, че използването на Уебсайта и всички действия, извършвани на него, са изцяло на негов риск и отговорност. Собственикът не носи отговорност за щети, причинени на Клиента при достъп до Уебсайта, освен ако са причинени умишлено или поради груба небрежност на Собственика.

13.2. Собственикът не носи отговорност за невъзможността да предостави на Клиента достъп до уебсайта при независещи от него обстоятелства – случаи на непреодолима сила; други аварии, други проблеми с глобалната интернет мрежа; и предоставянето на услуги, които не могат да бъдат приписани като вина на Собственика.

13.3. Собственикът не носи отговорност за смущения или технически проблеми, причинени от оборудването на Клиента. Собственикът не гарантира, че достъпът на Клиента до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен или без грешки, доколкото това е извън контрола на Собственика. Клиентът няма право да иска обезщетение от Собственика за имуществени и неимуществени вреди, дължащи се на възможни прекъсвания и други затруднения при осъществяване на интернет връзката към Уебсайта.

13.4. В случай на непредвидимо събитие от извънреден характер, което възпрепятства изпълнението на Поръчката от Собственика, изцяло или частично, като: пожар, наводнение, земетресение, военни действия, забрани за внос и износ, стачки, изпълнителни решения на административни органи, кражби и др., Собственикът се освобождава от отговорност за неизпълнение на Поръчката.

13.5. Собственикът не носи отговорност в случай на забавяне на обработката на Поръчката и доставката на поръчания Продукт поради събития извън неговия контрол – напр. претоварване на уебсайта, едновременно получаване на голям брой поръчки от различни потребители, натрупване на поръчки поради официални празници и др.

14. Временни санкции. /Обезщетения/

14.1. Собственикът има право незабавно и без предизвестие да спре, ограничи и/или прекрати достъпа на Потребител до Уебсайта и не носи отговорност за каквито и да е щети или пропуснати ползи на Клиента или трети лица, когато Клиентът действа в нарушение на закона, настоящите Условия , морал и добри нрави.

14.2. Клиентът е длъжен да обезщети Собственика и/или съответните трети страни за всички щети и/или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа на Клиента до и използването на уебсайта в нарушение на приложимите закони и/или тези Условия.

15. Получаване на запитвания

15.1. С изпращането на запитване до Собственика чрез Данните за контакт, посочени на уебсайта, Клиентът се съгласява, че Собственикът има право по свое усмотрение да отговори или не на посоченото запитване, изцяло или частично.

15.2. Ако Собственикът предостави непълна или неточна информация в отговор на искане на Клиент и възникнат вреди за Клиента и/или за трети лица, Собственикът не носи отговорност пред Клиента и/или третата страна. Предоставената от Собственика информация в отговор на искане от Клиента не поражда правни задължения за Собственика.

15.3. Ако на уебсайта се публикуват реклами или съобщения от друг характер от лица, различни от Собственика, негови служители или подизпълнители, Собственикът не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения.

16. Неотказ

16.1. В случай, че Собственикът не упражнява изцяло или частично правата си по настоящите Условия, това не представлява отказ от правата му по настоящите Условия. Получаването на обезщетение за нарушение на тези Условия не трябва да се счита за отказ от страна на Собственика.

17. Промени в условията

17.1. Собственикът си запазва правото да актуализира тези Условия по всяко време, както се изисква от лични и/или бизнес обстоятелства. Поради това Собственикът насърчава Потребителите на уебсайта да се запознават с тези Условия при всяко посещение.

18. Компетентен съд и приложимо право

18.1. За всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на съответното законодателство на Република България.

18.2. Всички спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на настоящите Условия, се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че такова споразумение не бъде постигнато, спорът се отнася за разглеждане от компетентния български съд.

19. Идентификация на собственика

19.1. “ИНГИЛИЗ ГРУП” ООД, ЕИК: 200907398, със седалище в Република България; Град Пещера; PC 4550; ул. Христо Цикалов 1, тел. за връзка + 359 877 91 0000