Кошница

Твоята кошница е празна

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

INGILIZ приоритизира отговорността си към опазването на околната среда чрез интегриране на рециклирани материали и съзнателно планирани производствени процеси във всеки чифт, който създаваме.

НАШИЯТ ПОДХОД

За нас устойчивостта не е резултат от конкретна инициатива, а резултат от добре управляван бизнес. От създаването на нашите продукти до тяхната доставка нашите процеси отразяват целта ни да опазваме околната среда, биоразнообразието и океаните.

ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Работим по различни инициативи за намаляване на емисиите на CO2 в околната среда, произлизащи от дейността на компанията. INGILIZ замени изцяло традиционните източници на светлина с LED такива във всички наши производствени, административни и търговски обекти. Стартирахме инициатива за преминаване към 100% възобновяеми зелени енергийни източници. Шест фотоволтаични покривни инсталации произвеждат приблизително 4 500 000 киловатчаса електрическа енергия годишно, като спестяват 486 тона CO2 емисии. Тези инсталации покриват цялото потребление на електроенергия от всички производствени дейности на INGILIZ. Система за мониторинг на възобновяеми енергийни източници ни позволява да проследяваме нашите резултати, като намалени въглеродни емисии, спестено твърдо гориво и засадени дървета.

НАМАЛИ, ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО, РЕЦИКЛИРАЙ

От създаването на нашите обувки до доставката им, ние се стремим непрекъснато да подобряваме нашите процеси, така че да минимизираме, рециклираме и дори елиминираме отпадъците. Отделът за производство на стелки надгради своите технологични процеси с използването на рециклирани занаятчийски и FSC-сертифицирани материали, както и лепила на водна основа. Това води до спестяване на 30 000 литра вода и 13,3 kg CO2 на 1000 чифта произведени обувки.

Компанията внедри три екологично чисти производствени процеса за рециклиране на технологични загуби, елиминиране на отпадъци и рециклиране на амортизирани продукти в отдела за производство на обувки. Генерираните технологични загуби се рециклират 100%, производственият процес не генерира отпадъци, а амортизираните форми за обувки се рециклират. Ние предприехме инициативата да използваме ципове, направени от рециклирани бутилки за вода в нашите продукти. Производството на един цип отнема две бутилки, което прави 400 000 бутилки годишно.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

INGILIZ се ангажира да използва материали от доставчици, които спазват принципите и стандартите за хуманно отношение към животните. INGILIZ придобива суровини предимно от членовете на Leather Working Group - международна организация, която гарантира най-добрите практики в областта на производството на кожи и свързаните с него индустрии. Принцип на INGILIZ е никога да не използва екзотични кожи. Компанията смята, че това не би било в съответствие с етичните стандарти и потенциално застрашава дивата природа.

100%

100% зелено електричество от възобновяеми енергийни източници, притежание на INGILIZ

6

6 притежавани от INGILIZ покривни фотоволтаични електроцентрали спестяват 486 тона емисии CO2 годишно

3

3 екологично чисти производствени процеса за рециклиране на технологични загуби, елиминиране на отпадъци и рециклиране на амортизирани продукти