Кошница

Твоята кошница е празна

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

1. Регламент

Тази Политика за бисквитки регулира използването на бисквитки от www.ingiliz.com с цел подобряване на потребителското изживяване на посочения уебсайт. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. въвежда и засилва защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните - GDPR). GDPR въвежда или укрепва основни правни механизми в полза на субектите на данни в и, при определени условия, извън територията на ЕС.2. Определения

2.1. За целите на тази Политика термините, посочени по-долу, имат следното значение:

2.1.1. „Администратор на лични данни“ означава INGILIZ GROUP LLC., собственик на домейна www.ingiliz.com (наричан по-нататък „Уебсайт“). Собственикът на уебсайта определя целта на обработването на личните данни на потребителите на уебсайта (наричани по-долу Потребител и/или Потребители) на някое от предвидените в закона основания за тази цел, както и средствата за това обработка.

2.1.2. „Бисквитки“ означава малки текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, които Потребителите използват, които поддържат ефективното използване на уебсайта от Потребителите. Изтриването или блокирането на бисквитки може да доведе до ограничаване на достъпа до уебсайта или някои от неговите функции.

2.1.3. „Дигитален актив“ – уебсайтът www.ingiliz.com

2.1.4. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (физическо лице). Идентифицируемо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез препратка като име, идентификационен номер, адрес, онлайн идентификатор или една или повече характеристики, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на посоченото физическо лице.

2.1.5. „Добавка“ – софтуер на трета страна, внедрен в Цифровия актив и подходящ за проследяване на потребителското поведение и/или предоставяне на определени функционалности чрез превключване към домейна на трета страна.

2.1.6. „Услуги на информационното общество“ – това са икономически дейности, които се извършват навреме. Това са платени услуги, организирани от разстояние и по електронен път. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. От разстояние означава, че доставчикът на услуги и клиентът не присъстват едновременно на нито един етап.

2.1.7. „GDPR“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 /46/EC (Общ регламент за защита на данните).

3. Използване на бисквитки.

3.1. За пълното използване на уебсайта и неговите функционалности може да се използват постоянни бисквитки. Те остават на устройството на Потребителя, докато не бъдат изтрити или докато не изтече.

3.2. Използват се и сесийни бисквитки. Те са активни до края на сесията като временен пропуск за Потребителя в рамките на една сесия. Те се прекратяват със затварянето на интернет браузъра.

3.3. Не се създава индивидуален профил на онлайн дейностите на Потребителя. Бисквитките не са свързани с конкретни имена, IP адреси или имейл адреси; имат само идентификационни номера.

3.4. Администраторът може да използва възможностите, предоставени от кодовете на Google за измерване на посещаемостта на уебсайта като брой и честота на посещения. Те няма да използват тези възможности за събиране на лични данни или индивидуални IP адреси; данните се събират в обобщена форма и се анонимизират за статистически цели, за да се подобри изживяването на посетителите на www.ingiliz.com

3.5. Събраните данни, както е описано по-горе, са достъпни за Google. Съгласно техните политики и условия, те могат да бъдат комбинирани с други данни, които Google вече има за самоличността на потребителя, неговото устройство, поведението му в цифрова среда, предпочитанията му за търсене. Личните данни, събрани от Google, включително тези, събрани чрез Цифровия актив, могат да бъдат използвани от търсачката за различни цели, описани подробно в Декларацията за поверителност на Google. Поради тази причина данните ще бъдат изпращани на Google Analytics само с предварителното съгласие на потребителя. Впоследствие това може да бъде оттеглено по всяко време. Потребителят може да намери повече информация за бисквитките, фиксирани от:

3.5.1. Google: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Цел: проучване на потребителското поведение.

3.5.2. Фейсбук пиксел: https: //www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Цел: реклама.

3.5.3. Яндекс пиксел: https://yandex.com/support/audience/index.html. Цел: реклама.

3.5.4. DoubleClick: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=bg. Цел: реклама.

3.5.5. MathTag: http://www.mediamath.com/privacy-policy/. Цел: реклама.

3.6. Съгласието на Потребителя е необходимо за прикачване на бисквитки, които не са абсолютно необходими или такива, които подобряват работата на уебсайта. Те събират само обобщена, анонимна информация, която не идентифицира потребителя на цифровия актив.

4. Вид бисквитки.

4.1. Абсолютно необходими бисквитки. Без тези бисквитки Потребителят не може да разглежда напълно уебсайта или да използва неговите функционалности.

4.2. Бисквитки, подобряващи ефективността на цифровия актив. Тези бисквитки събират информация за използването на уебсайта, като например кои страници се посещават най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен потребител на страницата. Цялата информация, която бисквитките в тази група събират, е обобщена и следователно анонимна. Тяхната единствена цел е да подобрят работата на уебсайта.

4.3. Насочване или реклама. Тези бисквитки се използват за маркетингови и рекламни цели. Те могат да се използват за проследяване на поведението на потребителите или за измерване на ефективността на рекламна кампания.

5. Управление на бисквитките.

5.1. Потребителят може да използва уебсайта, без да се съгласява с бисквитките, които са прикачени към устройството му. Те могат също да изтрият бисквитките от твърдия диск на своето устройство по всяко време. Това може да им попречи да виждат определени елементи от уебсайта или да намали неговата функционалност. Потребителят може също така да управлява използването на бисквитки, като ги деактивира или ограничи в своя интернет браузър. Повечето уеб браузъри позволяват предварителен контрол върху фиксирането на бисквитки от техните настройки, но бисквитките може да не бъдат успешно деактивирани чрез настройките на уеб браузъра, ако се извършват през мобилно устройство.

5.2. За допълнителна информация във връзка с упражняването на вашите права като субект на данни, моля, вижте също нашата Политика за поверителност или се свържете с нас на info@ingiliz.com

6. Актуализация.

6.1. Тази Политика е валидна от датата, на която е публикувана на уебсайта, но може да бъде променяна впоследствие. Актуализираната Политика се прилага от датата, на която е публикувана на www.ingiliz.bg. Ако посетите www.ingiliz.bg след като Политиката е била изменена, ще бъдете обвързани от новата Политика за управление на бисквитките.