Кошница

Твоята кошница е празна

GIVEAWAY

Условия и правила за участие

⇒ Организатор на Играта

Играта се организира и провежда от Организаторът Ингилиз Груп ЕООД, @ingiliz_official.

⇒ Територия на провеждане на Играта

Играта се провежда на територията на Република България.

⇒ Правила за участие

В тази Игра има право да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Организатора „Ингилиз Груп ЕООД”. Не се допуска участието от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. Всяко участие е индивидуално и всеки, който отговаря на условията, според правилата, се смята за участник. Правилата в Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

⇒ Период на Играта

Играта ще се проведе от 15.04.24г. до 21.04.24 г.

⇒ Механизъм на Играта

За целите на Играта ще бъдe публикуванa публикация в Instagram профила на Възложителя @when_you_wonder_what_to_wear, в който ще се съдържа механизма на играта.

Механизмът на Играта е участниците да последват Възложителя @when_you_wonder_what_to_wear и Организатора @ingiliz_official в Instagram, да харесат публикацията и да отбележат в коментар под публикацията свой приятел.

Потребителите публикували коментар след изтичане на срока за Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

⇒ Награда

Наградата е продукт по избор (1 чифт обувки) от официалния сайт на Организатора https://ingiliz.bg/ 

⇒ Процедура за получаване на наградата

Наградата ще бъде предоставена на участник, който е изтеглен на случаен принцип (томбола) от Възложителя @when_you_wonder_what_to_wear и отговаря на всички правила на Играта.

1 печеливш участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез томбола, която ще се състои 1 ден след приключването на Играта (22.04.2024 г.). Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Стори (Story) в Instagram профила на @when_you_wonder_what_to_wear. С участието в Играта, участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата, техните имена да бъдат публикувани като коментар в публикацията или в Стори в Instagram.

За да получи наградата, печелившият ще трябва да предостави две имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение в Instagram профила на Организатора @ingiliz_official.

Всички данни предоставени от участника ще бъдат използвани само и единствено за целите на Играта, за индентифициране на победителя при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда.

Организаторът не носи отговорност спрямо печелившия, за невалидни предоставени данни.

Победителят ще получи своята награда в срок до 7 работни дни на посочения от него адрес.

В случай, че печелившият участник откаже да предостави необходимите лични данни за получаване на наградата в срок до 3 дни след спечелването на наградата, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната награда и да я предостави на друг участник.

Организаторът си запазвва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им в Instagram профила на @ when_you_wonder_what_to_wear.

НЕ СЕ ДОПУСКА предоставянето, преотстъпването и продаването на спечелената награда на трети лица.

НЕ СЕ ДОПУСКА замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

⇒ Прекратяване на играта

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай че има масово нарушаване на правилата, злоупотреба, непредвидени обстоятелства или други обективни причини. В случай на злоупотреба, непристойно поведение или неспазване на правилата, Организаторът има правото да дисквалифицира участникът.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.

ТАЗИ ТОМБОЛА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ INSTAGRAM и META ПО НИКАКЪВ НАЧИН.